Żołnierze wyklęci
Imię:Józef
Nazwisko:SULEJCZAK
Pseudonim: "Ochotnik"
Imiona rodziców:Szymon, Franciszka zd. Kostera
Data urodzenia:4.01.1921 r.
Miejsce urodzenia:Bramka, gm. Kłoczew, pow. Garwolin

W latach 1929–1936 ukończył 7 klasową szkołę podstawową w Bramce oraz Okrzei. Kontynuując naukę w latach 1936–1939 ukończył 3 klasy gimnazjum w Siedlcach. W obliczu wybuchu II wojny światowej powrócił do rodzinnego domu, gdzie pomagał rodzicom w pracy na gospodarstwie.

W 1942 r. wciągnięty został do AK przez Zygmunta Dontena „Olszynę” pełniąc początkowa funkcję zwykłego członka, aby następnie objąć funkcję Komendanta Placówki AK w Bramke, gm. Kłoczew.

Po zakończeniu okupacji Józef Sulejczak został powołany do służby w LWP. Zdezerterował podczas transportu z RKU w Garwolinie na miejsce stacjonowania przydzielonego oddziału wojskowego. Wówczas ponownie podjął działalność w konspiracji niepodległościowej przyjmując stanowisko Komendanta Placówki w Bramce. W objął 1945 r. funkcję zastępcy dowódcy Rejonu 3 WiN Podobwodu „A”, dowodząc również 10-osobowa grupa dywersyjną. W 1947 r. ujawnił siew PUBP Garwolin.

Po ujawnieniu w 1947 r. podjął pracę na stanowisku niekwalifikowanego nauczyciel w szkole w Podwierzbiu. Następnie w latach 1948–1950 podjął naukę na Uniwersytecie Ludowym w Lublinie, po którego ukończeniu rozpoczął pracę jako kierownik szkoły w Izdebnie, gm. Garwolin. W 1954 r. został kierownikiem szkoły w Kobylej Woli. W 1951 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Więckowską.

Opracował: Krystian Pielacha