Żołnierze wyklęci
Imię:Edmund
Nazwisko:MACIEJEWSKI
Pseudonim: "Grom", "Cis"
Imiona rodziców:22.10.1914 r.
Data urodzenia:Stanisław
Miejsce urodzenia:Dobrylewo, pow. Żnin, woj. poznańskie

Wykształcenie: średnie; zawód: rolnik; stopień wojskowy: oficer. W styczniu 1941 r. wstąpił do AK na terenie Mińska Mazowieckiego przyjmując pseudonim „Grom” i objął funkcję komendanta „podśrodka”. Od 1944 r. przeszedł na teren pow. Garwolin przyjmując nowy pseudonim „Cis”. Początkowo pełnił funkcje referenta personalnego Komendy powiatu, a następnie komendanta oddziału leśnego na terenie powiatu. Działalność niepodległościową prowadził do wkroczenia wojsk sowieckich w lipcu 1944 r. W okresie okupacji i po jej zakończenia posługiwał się fałszywą datą urodzenia (22.10.1910 r.) oraz fałszywym imieniem Edward. Uchylał się od służby wojskowej. Ujawnił się 19 marca 1947 r. w WUBP Warszawa. Po wojnie pracował w Głównym Zarządzie Samopomocy Chłopskiej w Warszawie.