Żołnierze wyklęci
Imię:Jerzy
Nazwisko:BAKIERA
Pseudonim: "Piorun"
Imiona rodziców:Szymon
Data urodzenia:12.07.1919 r.
Miejsce urodzenia:Osiny, gm. Żyrzyn, pow. Puławy

Używał nazwiska Henryk Moszczyński. Zawód: krawiec. Zamieszkały w Borysowie. Ujawnił się 21 marca 1947 r. w WUBP Warszawa.

Do organizacji WiN wstąpiłem w maju 1945 r. na terenie pow. Puławy pod d-wo [Mariana Bernaciaka] „Orlika” pod ps. „Piorun”. „Orlik” wykorzystując to, że jestem głuchoniemy powierzył mi funkcje kolportera nielegalnej prasy na poszczególne placówki, tzn. Żyrzyn i Borysów. Do Lemańskiego przynosiłem prasę na obie placówki, a on rozdzielał dalej. Prasę od „Orlika” nosiłem do „Orła II”. Nazwisk członków organizacji nie znam, bo mi nigdy ich nie mówiono. Dnia 6 stycznia 1946 r. zostałem aresztowany przez P.U.B.P. w Puławach i po 2-ch tygodniach zwolniony, bo nie udowodniono mi żadnej winy. Bezpośrednio po zwolnieniu z U.B. postanowiłem skończyć z pracą w organizacji i wyjechałem na Zachód do Kozłowa do mojego kolegi głuchoniemego Wróblewskiego Piotra. Wyjechałem na fałszywe dokumenty pod nazwiskiem Moszczyński Henryk. W październiku 1946 r. powróciłem do domu i przebywałem do chwili obecnej. Dokumenty na nazwisko Moszczyński pozostawiłem w domu, ale przyślę je przez pocztę.