Żołnierze wyklęci
Imię:-
Nazwisko:CIĘŻCZYK
Pseudonim: "Snop"
Imiona rodziców:-
Data urodzenia:-
Miejsce urodzenia:-
Lat ok. 40, zam. Siewalka, gm. Godów, pow. Puławy. Członek WiN.